Hart voor Fysio ondersteunt het gedachtegoed van “Positieve Gezondheid.”

Wij hebben speciale trainingen gevolgd en passen dit toe in onze behandelingen. Onze fysiotherapeuten kijken verder dan alleen hun eigen vakgebied en hebben een brede kijk op de problemen van u als patiënt. Zij luisteren niet alleen, maar proberen mensen ook in contact te brengen met de juiste personen of instanties. Hart voor Fysio werkt onder andere samen met Stichting Welzijn Brummen, Stimenz Apeldoorn en Samen 055 om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan uw hulpvraag. 

We hebben een team van collega’s die zich “ambassadeur positieve gezondheid” mogen noemen. Wie dit zijn, vindt u onderaan deze informatie. 

De focus van Positieve Gezondheid ligt niet op ziekte, maar op u als persoon, uw veerkracht en wat uw leven betekenisvol maakt. Met die ruimere benadering dragen we als therapeut bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Het onderstaande filmpje geeft nog meer duidelijkheid:

Wat is Positieve Gezondheid?

De zes aspecten van gezondheid.

In 1948 werd het begrip gezondheid door de WHO omschreven als ‘een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet alleen de afwezigheid van ziekte of handicap’. Inmiddels is die definitie wat uitgebreider geformuleerd.

Tegenwoordig wordt onder het begrip gezondheid verstaan “het vermogen om je aan te passen en de regie te voeren over de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven” (Huber, 2011). Om die omschrijving duidelijk in beeld te brengen, is er een soort spinnenweb opgesteld met een zestal segmenten die allemaal even belangrijk zijn. Deze onderdelen zijn:

Op onderstaande afbeelding ziet u de bovenstaande informatie verwerkt in een spinnenweb. Wilt u ook graag weten hoe het met uw gezondheid is gesteld? Via de QR-code of via www.mijnpositievegezondheid.nl vult u de vragen in om inzicht te krijgen over uw eigen gezondheid.Mijn positieve gezondheidBron: Institute for Positive Health

Pak zelf de regie over uw gezondheid: 

Moraal van dit verhaal: zorg ervoor dat al uw gezondheidsaspecten in evenwicht zijn op een manier die bij u past, waar u tevreden over bent en zelf blij van wordt. Door regelmatig kritisch te kijken naar uw fysieke, mentale en sociale welzijn, kunt u zelf ontdekken wat er beter kan. De focus ligt dan niet op ziek zijn of worden, maar op wat u zelf kunt doen om uw gezondheid te optimaliseren. Positieve gezondheid dus!

Onze ambassadeurs positieve gezondheid staan voor u klaar om hierover met u te sparren:

 
Klik hier voor meer informatie over de collega's.